Kolokwium zaliczeniowe (ZBÓJ) – Fizyka z elementami biofizyki 2023/24

Kolokwium zaliczeniowe z fizyki z elementami biofizyki odbędzie się 18.01.24 (czwartek) o godzinie 7:15 w Katedrze Biochemii Ogólnej i Medycznej. Proszę zebrać się przed Katedrą Biochemii Ogólnej i Medycznej. Osoby kwalifikujące się na kolokwium w razie wątpliwości proszone są o kontakt z dr inż. Donatą Figaj drogą mailową.

Informacja dla studentów drugiego roku – ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Fizyka z elementami biofizyki

Zajęcia laboratoryjne z Fizyki z elementami biofizyki dla studentów II roku kierunków Biologia, Biologia Medyczna oraz Genetyka
i Biologia Eksperymentalna rozpoczynają się od 3.10.2023 (wg harmonogramu).

Pierwsze zajęcia laboratoryjne z Fizyki z elementami biofizyki dla studentów II roku kierunków Biologia, Biologia Medyczna oraz Genetyka i Biologia Eksperymentalna są zajęciami wprowadzającymi, na których Studenci zapoznają się z regulaminem ćwiczeń oraz będą wykonywać zadania obliczeniowe z chemii i fizyki. Na zajęciach obowiązkowo należy przynieść ubranie ochronne (fartuch laboratoryjny) i co najmniej jeden układ okresowy pierwiastków na grupę. Zajęcia odbywać się będą w sali ćwiczeniowej A300. W razie pytań proszę o kontakt na adres mailowy: donata.figaj@ug.edu.pl.

Koordynator zajęć: dr inż. Donata Figaj

Informacja dla studentów drugiego roku: ĆWICZENIA LABORATORYJNE: „BIOCHEMIA OGÓLNA” I „WSTĘP DO BIOCHEMII”

BIOCHEMIA OGÓLNA – ćwiczenia laboratoryjne
Informacja dla studentów II roku, dla kierunku:
BIOLOGIA
WSTĘP DO BIOCHEMII – ćwiczenia laboratoryjne
Informacja dla studentów II roku, dla kierunku:
BIOLOGIA MEDYCZNA
GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA

Zajęcia laboratoryjne z Biochemii dla studentów II roku kierunku Biologia, Biologia Medyczna oraz Genetyka
i Biologia Eksperymentalna rozpoczynają się od tygodnia nieparzystego tj. od 3.10.2023 (wg harmonogramu).
Na platformie MS Teams zostały utworzone zespoły (osobno dla każdego kierunku), które umożliwiają kontakt pomiędzy Prowadzącym a Studentami. Link do zespołu został przesłany w formie Ogłoszenia na Portalu Studenckim. Broszę o niezwłoczne zalogowanie się w Zespole (klik w link).

Plan zajęć oraz harmonogram dla poszczególnych grup, skrypt do ćwiczeń oraz regulamin zostały umieszczone na platformie MS Teams, w zakładce PLIKI, w folderze MATERIAŁY Z ĆWICZEŃ, a także na stronie internetowej Katedry Biochemii Ogólnej i Medycznej / Dla Studentów / Materiały z przedmiotu Biochemia dla studentów kierunków Biologia, Biologia Medyczna oraz Genetyka i Biologia Eksperymentalna 2023/2024.

Już na pierwszych zajęciach obowiązywać będzie znajomość części teoretycznej i praktycznej jak i treści wymienionych w zagadnieniach do opracowania, podanych w skrypcie – dotyczących ćwiczenia 1 (zostanie przeprowadzony pisemny sprawdzian z wiedzy Studenta).

Na pierwsze ćwiczenia należy zapoznać się z regulaminem ćwiczeń laboratoryjnych, przynieść instrukcję do ćwiczenia 1 (w formie papierowej), fartuch laboratoryjny oraz kalkulator (korzystanie z kalkulatora w telefonie jest zabronione).

Wszystkie pytania lub wątpliwości proszę kierować do Koordynatora ćwiczeń.

Koordynator:
dr inż. Karolina Stojowska-Swędrzyńska
karolina.stojowska-swedrzynska@ug.edu.pl

FIZYKA Z ELEMENTAMI BIOFIZYKI – harmonogram zajęć oraz pierwsze zajęcia

Pierwsze zajęcia z przedmiotu FIZYKA Z ELEMENTAMI BIOFIZYKI są zajęciami wprowadzającymi, na których Studenci zapoznają się z regulaminem ćwiczeń oraz będą wykonywać zadania obliczeniowe z chemii i fizyki. Na zajęciach obowiązkowo należy przynieść ubranie ochronne i co najmniej jeden układ okresowy pierwiastków na grupę. Harmonogramy dla poszczególnych grup zostały umieszczone na stronie internetowej Katedry Biochemii Ogólnej i Medycznej / Dla Studentów / Fizyka z elementami biofizyki

W razie pytań proszę o kontakt na adres mailowy: donata.figaj@ug.edu.pl.

Koordynator zajęć: dr inż. Donata Figaj

Informacja dla studentów drugiego roku: ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z BIOCHEMII OGÓLNEJ I WSTĘPU DO BIOCHEMII

BIOCHEMIA OGÓLNA – ćwiczenia laboratoryjne
Informacja dla studentów II roku, dla kierunku:
BIOLOGIA
WSTĘP DO BIOCHEMII – ćwiczenia laboratoryjne
Informacja dla studentów II roku, dla kierunku:
BIOLOGIA MEDYCZNA
GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA

Zajęcia laboratoryjne z Biochemii dla studentów II roku kierunku Biologia, Biologia Medyczna oraz Genetyka
i Biologia Eksperymentalna rozpoczynają się od tygodnia parzystego tj. od 11.10.2022 (wg harmonogramu).
Na platformie MS Teams zostały utworzone zespoły (osobno dla każdego kierunku), które umożliwiają kontakt pomiędzy Prowadzącym a Studentami. Link do zespołu został przesłany w formie Ogłoszenia na Portalu Studenckim. Broszę o niezwłoczne zalogowanie się w Zespole (klik w link).

Plan zajęć oraz harmonogram dla poszczególnych grup, skrypt do ćwiczeń oraz regulamin zostały umieszczone na platformie MS Teams, w zakładce PLIKI, w folderze MATERIAŁY Z ĆWICZEŃ, a także na stronie internetowej Katedry Biochemii Ogólnej i Medycznej / Dla Studentów / Materiały z przedmiotu Biochemia dla studentów kierunków Biologia, Biologia Medyczna oraz Genetyka i Biologia Eksperymentalna 2022/2023.

Już na pierwszych zajęciach obowiązywać będzie znajomość części teoretycznej i praktycznej jak i treści wymienionych w zagadnieniach do opracowania, podanych w skrypcie – dotyczących ćwiczenia 1 (zostanie przeprowadzony pisemny sprawdzian z wiedzy Studenta).

Na pierwsze ćwiczenia należy zapoznać się z regulaminem ćwiczeń laboratoryjnych, przynieść instrukcję do ćwiczenia 1 (w formie papierowej), fartuch laboratoryjny oraz kalkulator (korzystanie z kalkulatora w telefonie jest zabronione).

Wszystkie pytania lub wątpliwości proszę kierować do Koordynatora ćwiczeń.

Koordynator:
dr inż. Karolina Stojowska-Swędrzyńska
karolina.stojowska-swedrzynska@ug.edu.pl

Informacja dla studentów drugiego roku – ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Fizyka z elementami biofizyki

Zajęcia laboratoryjne z Fizyki z elementami biofizyki dla studentów II roku kierunków Biologia, Biologia Medyczna oraz Genetyka
i Biologia Eksperymentalna rozpoczynają się od 5.10.2021 (wg harmonogramu).

Plan zajęć oraz harmonogram dla poszczególnych grup, skrypt do ćwiczeń oraz regulamin zostały umieszczone na stronie internetowej Katedry Biochemii Ogólnej i Medycznej / Dla Studentów.

Pierwsze zajęcia stanowią wprowadzenie do ćwiczeń oraz pracy laboratoryjnej. Należy przynieść fartuch laboratoryjny, kalkulator. Ubrania wierzchnie należy zostawić w szatni.

Informacja dla studentów drugiego roku: CWICZENIA LABORATORYJNE Z BIOCHEMII OGÓLNEJ I WSTĘPU DO BIOCHEMII

BIOCHEMIA OGÓLNA – ćwiczenia laboratoryjne

Informacja dla studentów II roku, dla kierunku:

BIOLOGIA

WSTĘP DO BIOCHEMII – ćwiczenia laboratoryjne

Informacja dla studentów II roku, dla kierunku:

BIOLOGIA MEDYCZNA

GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA

Zajęcia laboratoryjne z Biochemii dla studentów II roku kierunku Biologia, Biologia Medyczna oraz Genetyka
i Biologia Eksperymentalna rozpoczynają się od 5.10.2021 (wg harmonogramu).

Na platformie MS Teams zostały utworzone zespoły (osobno dla każdego kierunku), które umożliwiają kontakt pomiędzy Prowadzącym a Studentami. Link do zespołu został przesłany w formie Ogłoszenia na Portalu Studenckim. Broszę o niezwłoczne zalogowanie się w Zespole (klik w link).

Plan zajęć oraz harmonogram dla poszczególnych grup, skrypt do ćwiczeń oraz regulamin zostały umieszczone na platformie MS Teams, w zakładce PLIKI, w folderze MATERIAŁY Z ĆWICZEŃ, a także na stronie internetowej Katedry Biochemii Ogólnej i Medycznej / Dla Studentów.

Pierwsze zajęcia stanowią wprowadzenie do ćwiczeń oraz pracy laboratoryjnej. Należy przynieść fartuch laboratoryjny, kalkulator, ołówek oraz linijkę. Ubrania wierzchnie należy zostawić w szatni.

Wszystkie pytania lub wątpliwości proszę kierować do Koordynatora ćwiczeń.

 

Koordynator:

dr inż. Karolina Stojowska-Swędrzyńska

karolina.stojowska-swedrzynska@ug.edu.pl