Informacja dla studentów II roku, dla kierunku BIOINFORMATYKA

Zajęcia laboratoryjne z Biochemii dla studentów II roku kierunku Bioinformatyki rozpoczynają się 10.01.2020 (PIĄTEK)

Plan zajęć oraz skrypt do ćwiczeń znajdują się na stronie internetowej Katedry Biochemii Ogólnej i Medycznej / Dla Studentów

Już na pierwszych zajęciach obowiązywać będzie znajomość części teoretycznej i praktycznej jak i treści wymienionych w zagadnieniach do opracowania, podanych w skrypcie – dotyczących ćwiczenia 1 (zostanie przeprowadzony pisemny sprawdzian z wiedzy Studenta).

Na pierwsze ćwiczenia należy przynieść instrukcję do ćwiczenia 1 (w formie papierowej), fartuch laboratoryjny oraz kalkulator.

Wszystkie pytania lub wątpliwości proszę kierować do Koordynatora ćwiczeń.

Koordynator:
dr inż. Karolina Stojowska-Swędrzyńska
pokój 333A
karolina.stojowska@biol.ug.edu.pl
karolina.stojowska-swedrzynska@ug.edu.pl

BIOFIZYKA – ćwiczenia

Zajęcia z Fizyki z elementami biofizyki zaczynają się 08.10.19 zgodnie z załączonym harmonogramem zajęć (zakładka: Dla Studentów).

Pierwsze zajęcia są ćwiczeniami wprowadzającymi (teoretycznymi), niemniej odbywają się w sali ćwiczeń A300, wobec czego należy zabrać ze sobą odzież ochronną (fartuchy).

Prowadzący zajęcia: dr inż. Donata Figaj (DF), mgr inż. Tomasz Przepióra (TP), dr hab. Dorota Kuczyńska-Wiśnik (DKW)

Koordynator: dr inż. Donata Figaj

BIOPOLIMERY – ćwiczenia

BIOPOLIMERY – ćwiczenia

Informacja dla studentów II roku, dla kierunku BIOINFORMATYKA

Zajęcia laboratoryjne z Biopolimerów dla studentów II roku kierunku Bioinformatyki rozpoczynają się 11.10.2019 (PIĄTEK)

Plan zajęć oraz skrypt do ćwiczeń znajdują się na stronie internetowej Katedry Biochemii Ogólnej i Medycznej / Dla Studentów.

Już na pierwszych zajęciach obowiązywać będzie znajomość części teoretycznej i praktycznej jak i treści wymienionych w zagadnieniach do opracowania, podanych w skrypcie – dotyczących ćwiczenia 1 (zostanie przeprowadzony pisemny sprawdzian z wiedzy Studenta).

Na pierwsze ćwiczenia należy przynieść instrukcję do ćwiczenia 1 (w formie papierowej), fartuch laboratoryjny oraz kalkulator.

Wszystkie pytania lub wątpliwości proszę kierować do Koordynatora ćwiczeń.

Koordynator:

dr inż. Karolina Stojowska-Swędrzyńska

pokój 333A

karolina.stojowska@biol.ug.edu.pl

karolina.stojowska-swedrzynska@ug.edu.pl

BIOCHEMIA – ćwiczenia

BIOCHEMIA – ćwiczenia

Informacja dla studentów II roku, dla kierunku:

BIOLOGIA

BIOLOGIA MEDYCZNA

GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA

Zajęcia laboratoryjne z Biochemii dla studentów II roku kierunku Biologia, Biologia Medyczna oraz Genetyka i Biologia Eksperymentalna rozpoczynają się 8.10.2019 (WTOREK)

Plan zajęć oraz harmonogram dla poszczególnych grup, skrypt do ćwiczeń oraz regulamin, znajdują się na stronie internetowej Katedry Biochemii Ogólnej i Medycznej / Dla Studentów.

Już na pierwszych zajęciach obowiązywać będzie znajomość części teoretycznej i praktycznej jak i treści wymienionych w zagadnieniach do opracowania, podanych w skrypcie – dotyczących ćwiczenia 1 (zostanie przeprowadzony pisemny sprawdzian z wiedzy Studenta).

Na pierwsze ćwiczenia należy zapoznać się z regulaminem ćwiczeń laboratoryjnych, przynieść instrukcję do ćwiczenia 1 (w formie papierowej), fartuch laboratoryjny oraz kalkulator.

Wszystkie pytania lub wątpliwości proszę kierować do Koordynatora ćwiczeń.

Koordynator:

dr inż. Karolina Stojowska-Swędrzyńska

pokój 333A

karolina.stojowska@biol.ug.edu.pl

karolina.stojowska-swedrzynska@ug.edu.pl