Zespół

Kierownik Katedry

dr hab. Ewa Laskowska, profesor uczelni

tel. (+48 58) 523 6060, pok.: A/306
e-mail: ewa.laskowska@biol.ug.edu.pl

Obszar zainteresowań:
fizjologia bakterii, tolerancja bakterii na antybiotyki
Konsultacje:
wtorek 12:00-14:00


dr hab. n. med. Joanna Renke, profesor uczelni

tel. (+48 58) 523 6064, pok.: A/327
e-mail: joanna.renke@biol.ug.edu.pl

Obszar zainteresowań:
komórki tuczne, mastocytoza, alergia, przewlekły proces zapalny, niedobory odporności,
Konsultacje:
czwartek 14:00-16:00


dr n.med. Dorota Gregorowicz-Warpas

tel. (+48 58) 523 6064, pok.: A/327
e-mail:d.gregorowicz-warpas@ug.edu.pl

Obszar zainteresowań:
zdrowie publiczne, epidemiologia ogólna, epidemiologia chorób zakaźnych i niezakaźnych, zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej – organizacja systemu nadzoru i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną, higiena szpitalna – metody dekontaminacji środowiska szpitalnego (dezynfekcja, sterylizacja), nadzór sanitarno-epidemiologiczny
Konsultacje:
Czwartki: godz. 14.00-15.00: 20,27/02; 12,26/03; 9,16,30/03; 07,21,28/05
Dodatkowe terminy po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e- mail.


prof. dr hab. Barbara Lipińska

Profesor emerytowany

tel. (+48 58) 523 6055, pok.: A/331
e-mail: barbara.lipinska@biol.ug.edu.pl


Pracownia Biochemii Białek i Kwasów Nukleinowych


Kierownik Pracowni

prof. dr hab. Joanna Skórko-Glonek

tel. (+48 58) 523 6056, pok.: A/309
e-mail: joanna.skorko-glonek@biol.ug.edu.pl

Konsultacje:
czwartek 10:00-12:00


dr inż. Donata Figaj

tel. (+48 58) 523 6059, pok.: A/319
e-mail: donata.figaj@biol.ug.edu.pl

Obszar zainteresowań:
wirulencja bakterii fitopatogennych, system kontroli jakości białek, biochemia białek, ekspresja genów
Konsultacje:
środa 10:00-12:00


dr Mirosław Jarząb

tel. (+48 58) 523 6058, pok.: A/308
e-mail: biomja@ug.edu.pl

post-doc (Austria)


dr Tomasz Wenta

tel. (+48 58) 523 6186, pok.: A/338
e-mail: tomasz.wenta@biol.ug.edu.pl

Obszar zainteresowań:
zaangażowanie białek HtrA człowieka w karcynogenezie, regulacja procesu nowotworzenia

post-doc (Finlandia)


dr Urszula Zarzecka

tel. (+48 58) 523 6058, pok.: A/308
e-mail: urszula.zarzecka@ug.edu.pl

Konsultacje:
środa 12:00-14:00


dr Dorota Żurawa-Janicka

tel. (+48 58) 523 6057, pok.: A/339
e-mail: dorota.zurawa@biol.ug.edu.pl

Obszar zainteresowań:
proteazy HtrA, onkogeneza, choroby reumatoidalne człowieka
Konsultacje:
poniedziałek 10:00-12:00


mgr Patrycja Ambroziak

tel. (+48 58) 523 6059, pok.: A/319
e-mail: patrycja.ambroziak@phdstud.ug.edu.pl

Obszar zainteresowań:
wirulencja Helicobacter pylori, białko SecA H. pylori, funkcjonowanie translokonu Sec


 mgr inż. Tomasz Przepióra

tel. (+48 58) 523 6059, pok.: A/310
e-mail: tomasz.przepiora@phdstud.ug.edu.pl

Obszar zainteresowań:
bakterie fitopatogenne, peryplazmatyczne białka systemu kontroli jakości
Konsultacje:
wtorek 12:00-14:00


mgr Małgorzata Sieradzka

tel. (+48 58) 523 6059, pok.: A/310
e-mail: malgorzata.sieradzka@phdstud.ug.edu.pl

Obszar zainteresowań:
proteaza HtrA Helicobacter pylori, interaktomika H. pylori
Konsultacje:
czwartek 11:00-13:00


Pracownia Biochemii MikroorganizmówKierownik Pracowni

dr hab. Ewa Laskowska, profesor uczelni

tel. (+48 58) 523 6060, pok.: A/306
e-mail: ewa.laskowska@biol.ug.edu.pl

Obszar zainteresowań:
fizjologia bakterii, tolerancja bakterii na antybiotyki
Konsultacje:
wtorek 12:00-14:00dr hab. Sabina Kędzierska-Mieszkowska, profesor uczelni

tel. (+48 58) 523 6061, pok.: A/336
e-mail: sabina.kedzierska-mieszkowska@biol.ug.edu.pl

Obszar zainteresowań:
udział białek opiekuńczych w wirulencji bakterii (głównie leptospir)
Konsultacje:
poniedziałek 11:15-12:15
czwartek 10:00-11:00


dr hab. Dorota Kuczyńska-Wiśnik, profesor uczelni

tel. (+48 58) 523 6062, pok.: A/330
e-mail: dorota.kuczynska-wisnik@biol.ug.edu.pl

Obszar zainteresowań:
odpowiedź bakterii na stres, tolerancja bakterii na antybiotyki
Konsultacje:
wtorek 11:00-13:00


dr inż. Karolina Stojowska-Swędrzyńska

tel. (+48 58) 523 6063, pok.: A/332
e-mail: karolina.stojowska@biol.ug.edu.pl

Obszar zainteresowań:
tolerancja bakterii na antybiotyki i warunki stresowe, wykorzystanie technik i narzędzi molekularnych do badania fizjologii bakterii
Konsultacje:
poniedziałek 12:00-13:00
środa 12:00-13:00


mgr Adrianna Łupkowska

tel. (+48 58) 523 6063, pok.: A/332
e-mail: adrianna.lupkowska@phdstud.ug.edu.pl

Obszar zainteresowań:
fizjologia Klebsiella pneumoniae, tolerancja bakterii na antybiotyki, bakterie przetrwałe


mgr Soroosh Monem

tel. (+48 58) 523 6063, pok.: A/332
e-mail: soroosh.monem@phdstud.ug.edu.pl


Pracownicy administracyjno-techniczni


mgr Małgorzata Brejt

Sekretariat

tel. (+48 58) 523 6064, pok.: A/305
e-mail: malgorzata.brejt@biol.ug.edu.pl


mgr inż. Dagmara Szmigiel

tel. (+48 58) 523 6066, pok.: A/316
e-mail: dagmara.szmigiel@ug.edu.pl


mgr Anita Lewandowska

tel. (+48 58) 523 6066, pok.: A/314

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آگهی رایگان

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن

Komentarze są wyłączone.