Granty

Temat:„Fighting antibiotic-resistant superbugs with anti-persister compounds targeting the stringent response.”

*Projekt JPI-AMR 2018 realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzą zespoły z Belgii, Hiszpanii, Polski i Francji (2019-2021)

Koordynator projektu: prof. Abel Garcia-Pino z Université Libre de Bruxelles .
Kierownikiem polskiej części projektu: Dr hab. Ewa Laskowska, prof. UG


Temat:Rola białka HtrA w komórce bakterii Helicobacter pylori

GRANT NCN OPUS 11
*UMO-2016/21/B/NZ2/01775

Kierownik projektu: dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG

Umowa zawarta dn. 2017-02-27


Temat: „Fizjologiczna charakterystyka proteazy HtrA4 ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w procesie apoptozy”

GRANT NCN PRELUDIUM 11
*UMO-2016/21/N/NZ3/03263

Kierownik projektu: dr Tomasz Wenta

Umowa zawarta dn. 2017-03-07
Zakończony


Temat:,,Funkcja biologiczna białka opiekuńczego ClpB (Hsp100) pochodzącego z baterii Leptospira interrogans, czynnika etiologicznego leptospirozy.”

GRANT NCN PRELUDIUM 9

*UMO-2015/17/N/NZ6/03493

Kierownik projektu: mgr Joanna Krajewska

Umowa zawarta dn. 20.01.2016
Zakończony


Temat:,,Rola cytoplazmatycznego i pozacytoplazmatycznego systemu kontroli jakości białek w patogenezie i przetrwaniu stresowych warunków bakterii mokrej zgnilizny ziemniaka Dickeya solani.”

GRANT NCN OPUS 7

*UMO-2014/13/B/NZ9/02021 zad. 557/L130-0151-15-2A

Kierownik projektu: dr hab. Joanna Skórko-Glonek

Umowa zawarta dn. 02.03.2015
Zakończony


Temat:,,Biochemiczna i fizjologiczna charakterystyka ludzkiej protezy HtrA3.”

GRANT NCN OPUS 5

*UMO-2013/09/B/NZ1/01068 zad. 557/L130-0084-14-2A

Kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Lipińska

Umowa zawarta dn. 12.02.2014
Zakończony


Temat:,,Rola acetylacji białek w procesie powstawania komórek Escherichia coli typu persisters charakteryzujących się tolerancją na antybiotyki.”

GRANT NCN OPUS 2

*UMO-2011/03/B/NZ1/01206 zad. 557/L130-1586-12-2A

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Laskowska

Umowa zawarta dn. 22.08.2012
Zakończony


 

Komentarze są wyłączone.