Aktualności

Kolokwium zaliczeniowe z biochemii

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Biochemia odbędzie się we wtorek (28.01) o godzinie 9:00 w sali A302. W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt na adres mailowy malgorzata.apanowicz@phdstud.ug.edu.pl

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Fizyka z elementami biofizyki

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Fizyka z elementami biofizyki odbędzie się w piątek (24.01) o godzinie 15.30 w sali A300. W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt na adres mailowy donata.figaj@ug.edu.pl

Informacja dla licencjuszy dotycząca tematów prac

Przydzielenie promotorów i tematów prac licencjackich odbędzie się na pierwszym seminarium w semestrze letnim. Tematy do wglądu na stronie Katedry w zakładce Dla studentów

Egzamin z biochemii

Egzamin z Biochemii dla studentów II roku (I stopień) Biologii, Biologii Medycznej oraz GiBE odbędzie się 29.01.2020 r. o godz. 10:00 w sali C105/C107.

Informacja dla studentów II roku, dla kierunku BIOINFORMATYKA

Zajęcia laboratoryjne z Biochemii dla studentów II roku kierunku Bioinformatyki rozpoczynają się 10.01.2020 (PIĄTEK) Plan zajęć oraz skrypt do ćwiczeń znajdują się na stronie internetowej Katedry Biochemii Ogólnej i Medycznej / Dla Studentów Już na pierwszych zajęciach obowiązywać będzie znajomość części teoretycznej i praktycznej jak i treści wymienionych w zagadnieniach … Continue reading

Warto przeczytać

Mechanizmy odpowiedzialne za tolerancję bakterii na antybiotyki

Wzrost oporności na antybiotyki wśród bakterii patogennych jest obecnie niezwykle ważnym problemem medycznym. Coraz więcej danych wskazuje na to, że jedną z głównych przyczyn uporczywych infekcji są tolerujące antybiotyki bakterie przetrwałe (ang. persisters).

dOmi

Białka z rodziny HtrA pełnią bardzo istotną rolę w utrzymaniu homeostazy organizmów jedno- i wielokomórkowych. Funkcjonują jako proteazy serynowe degradujące zdenaturowane, uszkodzone białka lub białka regulatorowe. Proteaza HtrA2 w stanie fizjologicznym stanowi istotny element systemu kontroli jakości białek, niezbędny do utrzymania homeostazy mitochondriów. W warunkach stresu komórkowego HtrA2 pełni ważną rolę w mechanizmie indukcji apoptozy, między innymi przez degradację białek antyapoptotycznych.