Aktualności

Ćwiczenia z Podstaw Biochemii dla studentów Oceanografii

Plan zajęć z podstaw biochemii dla studentów kierunku oceanografia oraz skrypt do ćwiczeń znajdują się w zakładce Dla studentów

Kolokwium zaliczeniowe z biochemii

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Biochemia odbędzie się we wtorek (28.01) o godzinie 9:00 w sali A302. W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt na adres mailowy malgorzata.apanowicz@phdstud.ug.edu.pl

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Fizyka z elementami biofizyki

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Fizyka z elementami biofizyki odbędzie się w piątek (24.01) o godzinie 15.30 w sali A300. W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt na adres mailowy donata.figaj@ug.edu.pl

Informacja dla licencjuszy dotycząca tematów prac

Przydzielenie promotorów i tematów prac licencjackich odbędzie się na pierwszym seminarium w semestrze letnim. Tematy do wglądu na stronie Katedry w zakładce Dla studentów

Egzamin z biochemii

Egzamin z Biochemii dla studentów II roku (I stopień) Biologii, Biologii Medycznej oraz GiBE odbędzie się 29.01.2020 r. o godz. 10:00 w sali C105/C107.

Warto przeczytać

Mechanizmy odpowiedzialne za tolerancję bakterii na antybiotyki

Wzrost oporności na antybiotyki wśród bakterii patogennych jest obecnie niezwykle ważnym problemem medycznym. Coraz więcej danych wskazuje na to, że jedną z głównych przyczyn uporczywych infekcji są tolerujące antybiotyki bakterie przetrwałe (ang. persisters).

Fizjologiczna charakterystyka proteazy HtrA4 ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w procesie apoptozy

Białka należące do grupy białek określonych jako HtrA są enzymami (proteazami) degradującymi inne białka w warunkach stresu komórkowego np. w stanie gorączki.

Białko HtrA w Helicobacter pylori

Obecność chorobotwórczej bakterii Helicobacter pylori została stwierdzona u ponad połowy populacji ludzkiej. Infekcje tym patogenem wiążą się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wrzodów żołądka lub dwunastnicy oraz zachorowaniem na raka żołądka.