Aktualności

Egzamin z BIOCHEMII

Szanowni Państwo, przypominamy o egzaminie z Biochemii (31.01.19, godz. 10:00). Egzamin dla Studentów Biologii Medycznej odbędzie się w części auli C107, a dla Studentów Biologii w C105.

Zbój z BIOCHEMII

Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń laboratoryjnych z Biochemii dla osób, które nie uzyskały 50,1% punktów odbędzie się we wtorek 29.01.19 o godzinie 14.00 w sali A302. W razie uwag proszę o kontakt z Koordynatorem zajęć, którym jest dr Tomasz Wenta, tomasz.wenta@biol.ug.edu.pl

Zbój z BIOFIZYKI

Kolokwium wyjściowe (zbój) z Fizyki z elementami biofizyki dla studentów kierunku Biologia i Biologia medyczna odbędzie się 25.01.2019 (piątek) o godzinie 15:00 w sali A304.

Egzamin z Biochemii

Egzamin z biochemii dla studentów kierunków Biologia i Biologia medyczna odbędzie się dnia 31.01.19 (czwartek) o godzinie 10:00 w sali C105-107.

Informacja dla studentów dla kierunku BIOINFORMATYKA BIOCHEMIA- ćwiczenia

Zajęcia z Biochemii dla Studentów II roku Bioinformatyki rozpoczynają się 4.01.19r. Plan zajęć laboratoryjnych poszczególnych grup oraz skrypt do ćwiczeń znajduje się na stronie internetowej Katedry Biochemii Ogólnej i Medycznej / Dla Studentów / Materiały z przedmiotów Biochemia i Biopolimery dla studentów kierunku Bioinformatyka 2018/2019 <link>. Już na pierwszych zajęciach … Continue reading

Warto przeczytać

Mechanizmy odpowiedzialne za tolerancję bakterii na antybiotyki

Wzrost oporności na antybiotyki wśród bakterii patogennych jest obecnie niezwykle ważnym problemem medycznym. Coraz więcej danych wskazuje na to, że jedną z głównych przyczyn uporczywych infekcji są tolerujące antybiotyki bakterie przetrwałe (ang. persisters).

dOmi

Białka z rodziny HtrA pełnią bardzo istotną rolę w utrzymaniu homeostazy organizmów jedno- i wielokomórkowych. Funkcjonują jako proteazy serynowe degradujące zdenaturowane, uszkodzone białka lub białka regulatorowe. Proteaza HtrA2 w stanie fizjologicznym stanowi istotny element systemu kontroli jakości białek, niezbędny do utrzymania homeostazy mitochondriów. W warunkach stresu komórkowego HtrA2 pełni ważną rolę w mechanizmie indukcji apoptozy, między innymi przez degradację białek antyapoptotycznych.