Aktualności

Informacja dla studentów drugiego roku: ĆWICZENIA LABORATORYJNE: „BIOCHEMIA OGÓLNA” I „WSTĘP DO BIOCHEMII”

BIOCHEMIA OGÓLNA – ćwiczenia laboratoryjne Informacja dla studentów II roku, dla kierunku: BIOLOGIA WSTĘP DO BIOCHEMII – ćwiczenia laboratoryjne Informacja dla studentów II roku, dla kierunku: BIOLOGIA MEDYCZNA GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA Zajęcia laboratoryjne z Biochemii dla studentów II roku kierunku Biologia, Biologia Medyczna oraz Genetyka i Biologia Eksperymentalna rozpoczynają … Continue reading

Kolokwium zaliczeniowe (ZBÓJ) – Fizyka z elementami biofizyki 2022/23

Kolokwium zaliczeniowe z fizyki z elementami biofizyki odbędzie się 24.01.23 (wtorek) o godzinie 18:00 w Katedrze Biochemii Ogólnej i Medycznej. Osoby kwalifikujące się na kolokwium w razie wątpliwości proszone są o kontakt z dr inż. Donatą Figaj drogą mailową.

FIZYKA Z ELEMENTAMI BIOFIZYKI – harmonogram zajęć oraz pierwsze zajęcia

Pierwsze zajęcia z przedmiotu FIZYKA Z ELEMENTAMI BIOFIZYKI są zajęciami wprowadzającymi, na których Studenci zapoznają się z regulaminem ćwiczeń oraz będą wykonywać zadania obliczeniowe z chemii i fizyki. Na zajęciach obowiązkowo należy przynieść ubranie ochronne i co najmniej jeden układ okresowy pierwiastków na grupę. Harmonogramy dla poszczególnych grup zostały umieszczone … Continue reading

Informacja dla studentów drugiego roku: ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z BIOCHEMII OGÓLNEJ I WSTĘPU DO BIOCHEMII

BIOCHEMIA OGÓLNA – ćwiczenia laboratoryjne Informacja dla studentów II roku, dla kierunku: BIOLOGIA WSTĘP DO BIOCHEMII – ćwiczenia laboratoryjne Informacja dla studentów II roku, dla kierunku: BIOLOGIA MEDYCZNA GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA Zajęcia laboratoryjne z Biochemii dla studentów II roku kierunku Biologia, Biologia Medyczna oraz Genetyka i Biologia Eksperymentalna rozpoczynają … Continue reading

Kolokwium zaliczeniowe (ZBÓJ) – Fizyka z elementami biofizyki

Kolokwium zaliczeniowe z fizyki z elementami biofizyki odbędzie się 28.01. o godzinie 17.00 on-line. Osoby kwalifikujące się na kolokwium proszone są o kontakt z dr inż. Donatą Figaj drogą mailową.

Warto przeczytać

Mechanizmy odpowiedzialne za tolerancję bakterii na antybiotyki

Wzrost oporności na antybiotyki wśród bakterii patogennych jest obecnie niezwykle ważnym problemem medycznym. Coraz więcej danych wskazuje na to, że jedną z głównych przyczyn uporczywych infekcji są tolerujące antybiotyki bakterie przetrwałe (ang. persisters).

Fizjologiczna charakterystyka proteazy HtrA4 ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w procesie apoptozy

Białka należące do grupy białek określonych jako HtrA są enzymami (proteazami) degradującymi inne białka w warunkach stresu komórkowego np. w stanie gorączki.

Białko HtrA w Helicobacter pylori

Obecność chorobotwórczej bakterii Helicobacter pylori została stwierdzona u ponad połowy populacji ludzkiej. Infekcje tym patogenem wiążą się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wrzodów żołądka lub dwunastnicy oraz zachorowaniem na raka żołądka.