Aktualności

Kolokwium zaliczeniowe (ZBÓJ) – Fizyka z elementami biofizyki

Kolokwium zaliczeniowe z fizyki z elementami biofizyki odbędzie się 28.01. o godzinie 17.00 on-line. Osoby kwalifikujące się na kolokwium proszone są o kontakt z dr inż. Donatą Figaj drogą mailową.

Informacja dla studentów drugiego roku – ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Fizyka z elementami biofizyki

Zajęcia laboratoryjne z Fizyki z elementami biofizyki dla studentów II roku kierunków Biologia, Biologia Medyczna oraz Genetyka i Biologia Eksperymentalna rozpoczynają się od 5.10.2021 (wg harmonogramu). Plan zajęć oraz harmonogram dla poszczególnych grup, skrypt do ćwiczeń oraz regulamin zostały umieszczone na stronie internetowej Katedry Biochemii Ogólnej i Medycznej / Dla … Continue reading

Informacja dla studentów drugiego roku: CWICZENIA LABORATORYJNE Z BIOCHEMII OGÓLNEJ I WSTĘPU DO BIOCHEMII

BIOCHEMIA OGÓLNA – ćwiczenia laboratoryjne Informacja dla studentów II roku, dla kierunku: BIOLOGIA WSTĘP DO BIOCHEMII – ćwiczenia laboratoryjne Informacja dla studentów II roku, dla kierunku: BIOLOGIA MEDYCZNA GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA Zajęcia laboratoryjne z Biochemii dla studentów II roku kierunku Biologia, Biologia Medyczna oraz Genetyka i Biologia Eksperymentalna rozpoczynają … Continue reading

Informacja dla licencjuszy dotycząca tematów prac

Przydzielenie promotorów i tematów prac licencjackich odbędzie się na pierwszym seminarium w semestrze letnim. Tematy do wglądu na stronie Katedry w zakładce Dla studentów

Warto przeczytać

Mechanizmy odpowiedzialne za tolerancję bakterii na antybiotyki

Wzrost oporności na antybiotyki wśród bakterii patogennych jest obecnie niezwykle ważnym problemem medycznym. Coraz więcej danych wskazuje na to, że jedną z głównych przyczyn uporczywych infekcji są tolerujące antybiotyki bakterie przetrwałe (ang. persisters).

Fizjologiczna charakterystyka proteazy HtrA4 ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w procesie apoptozy

Białka należące do grupy białek określonych jako HtrA są enzymami (proteazami) degradującymi inne białka w warunkach stresu komórkowego np. w stanie gorączki.

Białko HtrA w Helicobacter pylori

Obecność chorobotwórczej bakterii Helicobacter pylori została stwierdzona u ponad połowy populacji ludzkiej. Infekcje tym patogenem wiążą się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wrzodów żołądka lub dwunastnicy oraz zachorowaniem na raka żołądka.