O kole

SNKB-logo-v2tlo

Studenckie Naukowe Koło Biochemiczne zrzesza studentów, studiujących biologię na Wydziale Biologii UG oraz zainteresowanych biochemią, biotechnologią, biologią molekularną.

Koło angażuje się w przygotowywanie, organizację oraz przeprowadzanie wydarzeń mających na celu propagowanie i popularyzowanie szeroko pojętej biochemii wśród młodzieży gimnazjalnej oraz licealnej, tj. Bałtycki Festiwal Nauki, Noc Biologów, warsztaty, wykłady.

Dodatkowo członkowie Koła biorą czynny udział w projektach oraz badaniach pracowników Katedry Biochemii Ogólnej i Medycznej, zdobywając w ten sposób cenne doświadczenie laboratoryjne, które jest przydatne w dalszym toku studiów.

Organizowane są również regularne spotkania Koła, podczas których członkowie m.in. omawiają teoretyczne zagadnienia odnośnie najnowszych technik wykorzystywanych w biologii molekularnej oraz realizowanych przez siebie projektach naukowych.

Komentarze są wyłączone.