Dla Studentów

Skrypt z Podstaw Biochemii dla Oceanografii

Podstawy Biochemii – plan zajęć dla Oceanografii

Tematy prac licencjackich i magisterskich (eksperymentalnych):

Analiza odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko białkom HtrA w rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów dr D. Żurawa-Janicka

Tematy prac licencjackich (teoretycznych):

Rola białek szoku termicznego w apoptozie komórki dr D. Żurawa-Janicka
Rola proteaz HtrA w patogenezie chorób człowieka dr D. Żurawa-Janicka
Zastosowanie ciał inkluzyjnych w medycynie dr hab. D. Kuczyńska-Wiśnik
Jak starzeją się bakterie dr hab. D. Kuczyńska-Wiśnik
Heterogenność populacji bakteryjnych dr hab. E. Laskowska, prof. UG
Modyfikacje potranslacyjne białek u bakterii dr hab. E. Laskowska, prof. UG
Realizacja Programu Szczepień Ochronnych u dzieci a świadomość rodziców dr n. med. D. Gregorowicz-Warpas
Nadzór epidemiologiczny nad chorobami zakaźnymi w Polsce dr n. med. D. Gregorowicz-Warpas
Rola mediów w promocji zdrowia dr n. med. D. Gregorowicz-Warpas
Prozdrowotny styl życia jako czynnik warunkujący zdrowie dr n. med. D. Gregorowicz-Warpas
Styl życia i zachowania zdrowotne studentów Wydziału Biologii UG dr n. med. D. Gregorowicz-Warpas
Metody detekcji komórek bakteryjnych typu persister, VBNC dr inż. K. Stojowska-Swędrzyńska
Charakterystyka komórek bakteryjnych typu persister, VBNC dr inż. K. Stojowska-Swędrzyńska
Leptospiroza – wspólny problem ludzi i zwierząt dr hab. S. Kędzierska-Mieszkowska, prof. UG


Regulamin do ćwiczeń z BIOCHEMII

Regulamin

 

Komentarze są wyłączone.