Mechanizmy odpowiedzialne za tolerancję bakterii na antybiotyki

Wzrost oporności na antybiotyki wśród bakterii patogennych jest obecnie niezwykle ważnym problemem medycznym. Coraz więcej danych wskazuje na to, że jedną z głównych przyczyn uporczywych infekcji są tolerujące antybiotyki bakterie przetrwałe (ang. persisters). W przeciwieństwie do typowej oporności na antybiotyki, stan przetrwały jest przejściowy, odwracalny i zwykle dotyczy niewielkiej subpopulacji bakterii, która pod względem genetycznym jest identyczna z komórkami wrażliwymi na leki. Bakterie przetrwałe charakteryzują się ograniczonym metabolizmem, spowolnionym tempem lub nawet brakiem podziałów. Po zakończeniu antybiotykoterapii, w sprzyjających warunkach bakterie przetrwałe mogą przejść w fazę szybkich podziałów prowadząc do nawrotu infekcji. Obecność bakterii przetrwałych można stwierdzić w przypadku wielu przewlekłych chorób takich jak mukowiscydoza, zapalenie płuc i gruźlica. W Pracowni Biochemii Mikroorganizmów prowadzone są badania mające na celu:

  1. poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie bakterii przetrwałych oraz
  2. poszukiwanie i projektowanie nowych leków skierowanych przeciwko bakteriom przetrwałym.

Skuteczność ich działania zostanie zbadana z użyciem patogennych szczepów Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis, Acinetobacter baumannii i Klebsiella pneumoniae, które zostały uznane przez WHO jako priorytetowe w badaniach nad lekoopornością.

Komentarze są wyłączone.